NEWS

Thủ tục hải quan năm 2019 (Phần 7): Hướng dẫn chi tiết khai bổ sung hồ sơ hải quan hàng hóa XK, NK

Nhiều doanh nghiệp có hoạt động kinh doanh xuất nhập khẩu mặc dù tờ khai phân luồng xanh thông quan, hàng đã qua KVGS. Tuy nhiên do sơ suất bộ phận chứng...

Tổng hợp biểu mẫu về thuế và hải quan chi tiết

Dưới đây là toàn bộ biểu mẫu, công văn về thuế và khai hải quan chi tiết để gửi đến cơ quan hải quan dành cho doanh nghiệp, nhằm tiết...

Thủ tục hải quan năm 2019 (Phần 4): Tổng hợp biểu mẫu về Thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát hải quan

Tổng hợp các biểu mẫu về Thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát hải quan mới nhất tại bài viết dưới đây. Để tải trọn bộ tài liệu đầy...

Thủ tục hải quan năm 2019 (Phần 3): Các trường hợp hủy tờ khai hải quan và thủ tục hủy

Các trường hợp nào bắt buộc doanh nghiệp phải hủy tờ khai? Dưới đây là những trường hợp cần lưu ý khi khai báo hải quan để tránh xảy ra...

Thủ tục hải quan năm 2019 (Phần 2): Những trường hợp khai bổ sung hải quan không bị xử phạt

Theo quy định tại Điều 20 Thông tư 38/2015/TT-BTC, Khoản 9 Điều 1 Thông tư 39/2018/TT-BTC, trừ các chỉ tiêu thông tin trên tờ khai hải quan không được khai bổ sung...

Thủ tục hải quan 2019 (Phần 1): Những trường hợp xuất khẩu không phải mở tờ khai hải quan

Những trường hợp xuất khẩu không phải mở tờ khai hải quan – Trường hợp nào khi xuất khẩu không phải mở tờ khai hải quan? Khi DN xuất khẩu tại chỗ và...

Get A Quote