NEWS

Thủ tục hải quan năm 2019 (Phần 7): Hướng dẫn chi tiết khai bổ sung hồ sơ hải quan hàng hóa XK, NK

Nhiều doanh nghiệp có hoạt động kinh doanh xuất nhập khẩu mặc dù tờ khai phân luồng xanh thông quan, hàng đã qua KVGS. Tuy nhiên do sơ suất bộ phận chứng...

Tổng hợp biểu mẫu về thuế và hải quan chi tiết

Dưới đây là toàn bộ biểu mẫu, công văn về thuế và khai hải quan chi tiết để gửi đến cơ quan hải quan dành cho doanh nghiệp, nhằm tiết...

Thủ tục hải quan 2019 (Phần 6): Hướng dẫn chi tiết cách khai các chứng từ hải quan

Với những công ty không có người chuyên trách hoặc không có kinh nghiệm làm thủ tục hải quan, việc thuê công ty dịch vụ là lựa chọn an toàn, ít...

Thủ tục hải quan năm 2019 (Phần 5): Tổng hợp các chứng từ bắt buộc phải có trong hồ sơ hải quan

Trong kinh doanh xuất nhập khẩu, các doanh nghiệp phải thực hiện kê khai hải quan đối với hàng xuất nhập khẩu của mình. Để giúp các doanh nghiệp hiểu...

Thủ tục hải quan năm 2019 (Phần 4): Tổng hợp biểu mẫu về Thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát hải quan

Tổng hợp các biểu mẫu về Thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát hải quan mới nhất tại bài viết dưới đây. Để tải trọn bộ tài liệu đầy...

Thủ tục hải quan 2019 (Phần 1): Những trường hợp xuất khẩu không phải mở tờ khai hải quan

Những trường hợp xuất khẩu không phải mở tờ khai hải quan – Trường hợp nào khi xuất khẩu không phải mở tờ khai hải quan? Khi DN xuất khẩu tại chỗ và...

Get A Quote